Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie

O szkole

Czcionka:

Wyjaśnienie dotyczące działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne. 

Ze względu na pojawiające się w formie różnego rodzaju ogłoszeń i ulotek informacje umieszczane przez organizatorów prowadzących działalność oświatową, głównie w formie kursów, które powodują określone skutki prawne dla uczestników, a są niezgodnez obowiązującym stanem prawnym, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyjaśnia,co następuje:

 1. CERTYFIKATY - informacja umieszczana w ogłoszeniach przez różnego rodzaju jednostki prowadzące działalność oświatową w formie kursów, o wydawaniu przez nie osobom kończącym te kursy "certyfikatów", "świadectw" albo "zaświadczeń" uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jest niezgodnaz obowiązującym stanem prawnym.
 2. UPRAWNIENIA - powoływanie się przez organizatorów na posiadanie przez nich "uprawnień", "certyfikatów" itp. nadanych przez Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej lub Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej i Sportu dla prowadzonej działalności oświatowej jest bezpodstawne.
 3. NAZWY PLACÓWEK - prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne placówki nazywane "szkołami" realizujące kursy, w tym np. kursy językowe nie mogą być uznane za szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z 1991 r. o systemie oświaty, jak również nie są nimi w myśl ustawy - prawo działalności gospodarczej.
 4. SZKOŁY EKSTERNISTYCZNE - w obowiązującym systemie oświaty nie ma szkół eksternistycznych prowadzących kształcenie w cyklu 3, 6 czy 9 miesięcznym. Wymienione "szkoły eksternistyczne" są wyłącznie kursami przygotowującymido egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych. Jeśli organizator informuje, że:
  • kurs prowadzony jest formie tzw. "semestrów" lub "lekcji",
  • na kursie sprawdzana jest frekwencja,
  • na kursie prowadzony jest dziennik zajęć,
  • słuchacze kursu wykonują prace semestralne lub kontrolne,
  • kurs trwa tyle, ile okres kształcenia w danym typie publicznej szkołydla dorosłych (np. 3 lata w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum),
  • kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez organizatora kursu -
  konieczne jest przed podpisaniem umowy i wniesieniem opłaty, uzyskanie informacjiu organizatora, czy jest to kurs, czy też szkoła niepubliczna nie posiadająca uprawnień szkoły publicznej. Zarówno w jednym i jak i w drugim przypadku absolwent nie może uzyskać świadectwa ukończenia szkoły publicznej danego typu, które byłoby dokumentem potwierdzającym poziom uzyskanego wykształcenia. 

  NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI ZAOCZNIE, EKSTERNISTYCZNIE, PO UKOŃCZENIU KURSU lub na innych warunkach niż określonew przywołanym rozporządzeniu z dnia 21 marca 2001 r.

Zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jak i kuratoria oświaty nie są organami właściwymi do składania skarg, odwołań itp. na tę działalność lub prowadzącego ją organizatora. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy uczestnikiem np. kursu, a organizatorem rozstrzygane są wyłącznie przez powołane do tego organy z powództwa cywilnego. 

Warszawa, dn.31.03.2004

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny