Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie

Informujemy, iż sesja poprawkowa odbędzie się w szkole 24.08.2020 o godz. 16:00

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZAPRASZAMY

 

 • ABSOLWENCIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ZAPISZ SIĘ- TYLKO 2 LATA NAUKI( OSTATNIA SZANSA W TYM ROKU SZKOLNYM).OD IX 2021 TRZY LATA NAUKI

​​

 • ABSOLWENCIE GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAPISZ SIĘ
  I ZDOBĄDŻ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

 

 • ABSOLWENCIE SZKOŁY ŚREDNIEJ ZAPRASZAMY DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA KIERUNKI TJ. TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK BHP ( NIE WYMAGANA MATURA)

 

 

Istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły:

Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie, oś. Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo.

Bank PKO nr 73 1240 5598 1111 0010 3394 3779.  

 

Zarządzenie nr 1 z dnia 24 marca 2020 r.

Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, ustalam co następuje:

 1. Planowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odbywają się zgodnie z ustalonym semestralnym planem zajęć  dla każdego semestru w godzinach zjazdów (piątek i sobota co dwa tygodnie).
 2. Nauczyciele którzy posiadają w domu Sprzęt Komputerowy o minimalnych wymaganiach pozwalających na wykorzystywanie metod i technik kształcenia na odległość pracują w domu.
 3. Nauczyciele przedmiotów przygotowują niezbędne materiały edukacyjne przesyłając je słuchaczom za pośrednictwem znanych im narzędzi informatycznych pozwalających na skuteczną pracę w na odległość. W przypadku Szkoły Policealnej takich aby słuchacze mogli realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego i  z zakresu kształcenia ogólnego  przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych w celu dostosowania ich do możliwości pracy na odległość i uwzględniając możliwości psychofizyczne słuchaczy. Określają również możliwość pracy na platformie epodreczniki.pl 
 4. Każdy z nauczycieli ustala godzinę w ciągu tygodnia na konsultacje indywidualne ze słuchaczami

5) Administrator dziennika do dnia 25 marca 2020 r. umieszcza zapis „przerwa w zajęciach” Od dnia 25 marca 2020r. dotychczasowy tj: z przez 12 marca 2020r. semestralny plan obowiązkowych zajęć (konsultacji).

6) Każdy nauczyciel  potwierdza przepracowane zajęcia w dzienniku elektronicznym w rubryce swojego przedmiotu.

7) Wyrażam zgodę na stosowanie dowolnego sposobu monitorowania postępów słuchaczy oraz sposobu weryfikacji wiedzy ich umiejętności.

8) Każdy nauczyciel przekazuje słuchaczom informację o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których słuchacze mogą korzystać.

9) Sekretariat szkół przekaże słuchaczom informację o sposobie i trybie realizacji zadań sekretariatu szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

10) Pedagodzy i psycholog pracują w odrębnym trybie ustalonym przez dyrektora.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor ZSN

Janusz Krzysztof Rączkiewicz

 

 

Witamy na Naszej stronie !

Serdecznie witamy na stronie naszej szkoły. Jesteśmy placówką z wieloletnim stażem w kształceniu osób dorosłych. Możesz u nas zdobyć:

 • wykształcenie średnie w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • zawód technika w Niepublicznym Policealnym Studium Zawodowym na jednym z wybranych kierunków

Nasza szkoła to placówka edukacyjna z XXI wieku. Najlepsi nauczyciele, najlepsze wyposażenie sal wykładowo-ćwiczeniowych i najlepsza atmosfera nauki. U nas słuchacz zawsze stoi na pierwszym miejscu. Zapraszamy do nauki w naszych murach.

Wybierz naszą szkołę, bo:

 1. NIE MUSIMY OBIECYWAĆ, ŻE BĘDZIEMY DOBRĄ I PRZYJAZNĄ SZKOŁĄ. MY TAKĄ JESTEŚMY! SPRAWDŹ!
 2. POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU TEGO TYPU SZKÓŁ.
 3. NASZYMI WYKŁADOWCAMI SĄ NAJLEPSI NAUCZYCIELE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH.
 4. 90% SŁUCHACZY ZDAŁO MATURĘ!
 5. SŁUCHACZ, KTÓRY ZDECYDUJĘ SIĘ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO ZDAJE GO PRZED KOMISJĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z NAUCZYCIELI, KTÓRYCH ZNASZ. Inne szkoły odsyłają swoich słuchaczy na egzamin maturalny do szkół, których nie musisz znać!
 6. JESTEŚMY SZKOŁĄ POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, co oznacza,że nasi ABSOLWENCI uzyskują świadectwa ukończenia szkoły publicznej danego typu, które są dokumentem potwierdzającym poziom uzyskanego wykształcenia.
 7. JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ SZKOŁĄ DZIAŁAJĄCĄ W WEJHEROWIE. A DUŻY MOŻE WIĘCEJ!

Zaufaj doświadczeniu i zainwestuj w swoją przyszłość!

 

 

 

​​

AKTUALNOŚCI:

NUMER KONTA BANKOWEGO

Utworzono dnia 24.04.2019
Istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły: Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie, oś. Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo. Bank PKO nr 73 1240 5598 1111 0010 3394 3779.  
czytaj dalej na temat: NUMER KONTA BANKOWEGO

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 314

W poprzednim tygodniu: 507

W tym miesiącu: 1296

W poprzednim miesiącu: 1122

Wszystkich: 98271